Σίτες Σταθερές

Περιγραφή

Οι σταθερές σίτες είναι μια απλή κατασκευή από προφίλ αλουμινίου και πανί σίτας υψηλής αντοχής. Οι σταθερές σίτες χρησιμοποιούνται σε παράθυρα ως αξιόπιστη και οικονομική λύση.