Σίτες Κάθετης Κίνησης Up Down

Περιγραφή

Οι σίτες με λειτουργία κάθετης κίνησης αποτελούνται εξωτερικά από προφίλ αλουμινίου και εσωτερικά από ισχυρό άξονα με σπείρωμα ελατήριου και πανί σίτας υψηλής αντοχής. Προαιρετικά χρησιμοποιείτε μηχανισμός επιβράδυνσης (φρένο). Οι σίτες αυτές κυκλοφορούν σε κανάλια αλουμινίου που περιέχουν βουρτσάκια ποιότητας.